Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Wielka Bitwa Balonowa – Kominalia PCz&UJD

23 maja - godz. 16:00 do 18:00

Regulamin
Wielka Bitwa Balonowa
Kominalia 2019 Politechniki Częstochowskiej oraz
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Regulamin dotyczy imprezy Wielka Bitwa Balonowa, organizowanej przez Politechnikę Częstochowską w ramach Kominaliów PCz oraz UJD na terenie boiska przy Klub Politechnik.

§1 Zasady ogólne
1. Za bezpieczeństwo imprezy w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator Kominaliów PCz oraz UJD.
2. Bitwa odbędzie się na otwartej przestrzeni. Pole Bitwy będzie wyznaczone przez organizatora i odgrodzone od widowni.

§2 Przebieg Wielkiej Bitwy Balonowej
1. Na teren Bitwy będą jednocześnie wpuszczane dwie
2. Drużyny ustawiają się naprzeciw siebie. Obie drużyny będą odgrodzone taśmami, aby każdy miał takie same szanse.
3. Na sygnał, wcześniej ustalony przez prowadzącego, rozpoczyna się Bitwa. Celem Bitwy jest trafienie przeciwników balonami z wodą, aby maksymalnie ich zmoczyć.
4. Bitwa kończy się po wyczerpaniu puli balonów.

§3 Uczestnictwo
1. Uczestnikami Bitwy mogą zostać:
a) wszyscy studenci uczestniczący w Kominaliach, którzy ukończyli 18 rok życia,
b) organizator.
2. Uczestnicy biorąc udział w Bitwie akceptują niniejszy regulamin.
3. Uczestnictwo w Bitwie jest bezpłatne.
4. Organizator imprezy może odmówić wstępu na teren Bitwy oraz przebywania na niej osobom:
-znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;
-posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;
-zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy;
-organizator może odmówić wstępu lub usunąć osobę z pola Bitwy, jeśli uzna to za potrzebne i stosowne bez podania przyczyny. |
§4 Prawa i obowiązki uczestnika Wielkiej Bitwy Balonowej
1. Uczestnik jest obowiązany:
a) nie zakłócać porządku publicznego;
b) używać jako amunicji wyłącznie balonów z wodą;
c) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na wydarzeniu;
d) stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne oraz organizatora imprezy;
e) po zakończeniu rozgrywki niezwłocznie opuścić teren Bitwy, aby umożliwić przygotowania do kolejnej rundy;
f) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu Kominaliów oraz regulaminu obiektu.
2. Organizator ma prawo do fotografowania, nagrywania oraz upubliczniania przebiegu Wielkiej Bitwy Balonowej.

§5 Postanowienia końcowe
1. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem mogą być usunięte z terenu Bitwy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany miejsca i/lub terminu, jeśli będzie to wynikało z przyczyn od niego niezależnych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe podczas Bitwy.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany niniejszego regulaminu.

Szczegóły

Data:
23 maja
Czas:
16:00 do 18:00
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/404747313460985/

Organizator

Kominalia PCz & UJD
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/kominalia

Miejsce

Kominalia PCz & UJD
Częstochowa,+ Google Map