PIĄTEK - 21 StyczniaSOBOTA - 22 StyczniaNIEDZIELA - 23 StyczniaWOŚP Program 2022
  • Koncert Kortez Kwadro Tour / Częstochowa / 19.04.2022
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

178. Częstochowska Masa Krytyczna

28 stycznia - godz. 18:00

Zapraszamy na 178. Częstochowską Masę Krytyczną.
Jak co miesiąc jedziemy pod hasłem
„My nie blokujemy ruchu,
My jesteśmy ruchem”.
Ze względu na to, że coraz wcześniej robi się ciemno przypominamy wszystkim o obowiązku posiadania światełek i elementów odblaskowych.
Na mecie zachęcamy do nabycia pamiątkowych szprychówek 😃
Prosimy udostępniać wydarzenie
Niech będzie Nas cała MASA 😃
Regulamin Częstochowskiej Masy Krytycznej
1. Regulamin zawiera zasady i warunki przejazdu uczestników Masy Krytycznej.
2. W Częstochowskiej Masy Krytycznej biorą udział uczestnicy jadący pojazdami napędzanymi siłą ludzkich mięśni.
3. Uczestnicy muszą posiadać sprawne pojazdy wyposażone zgodnie z przepisami Prawa
o Ruchu Drogowym.
4. Organizator zapewnia obecność służy porządkowej i zabezpieczenia medycznego. Służby te wyróżniają się kamizelkami z napisem „Masa Krytyczna Organizator”, bądź strojem właściwym dla danej formacji.
5. Osoby biorące udział w zgromadzeniu i przejeździe robią to na własną odpowiedzialność i obowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
6. Uczestnikom zgromadzenia i przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
7. Zabrania się udziału w zgromadzeniu i przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
8. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu i zgromadzenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
9. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
10. Uczestnicy zgromadzenia i przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatora, Policji, służb porządkowych
i ratowniczych.
11. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujących się do poleceń podmiotów wymienionych
w punkcie 10. mogą zostać usunięte ze zgromadzenia i przejazdu lub przekazane Policji.
12. Organizator nie musi podawać przyczyn odmowy wstępu lub usunięcia ze zgromadzenia lub przejazdu danej osoby.
13. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel Organizatora.
14. Osoby uczestniczące w zgromadzeniu i przejeździe zapoznane zostaną z regulaminem przed rozpoczęciem przejazdu oraz poprzez stronę internetową Częstochowskiej Masy Krytycznej (http://masa.czest.pl/).
15. Przejazd Częstochowskiej Masy Krytycznej odbywa się przez cały rok zawsze w ostatni piątek miesiąca, zawsze o godzinie 18.00.

Szczegóły

Data:
28 stycznia
Godzina:
18:00
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/473859534354308

Miejsce wydarzenia

Plac Biegańskiego