PIĄTEK - 6 PaździernikaSOBOTA - 7 PaździernikaNIEDZIELA - 8 PaździernikaDZISIAJNADCHODZĄCE WYDARZENIA
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

198. Częstochowska masa krytyczna

29 września - godz. 18:00

Masa Krytyczna to nieformalny ruch rowerowych mający na celu zwrócenie uwagi ogółu społeczeństwa na prawa i obowiązki rowerzystów.

Przejazdy odbywają się na całym świecie.

My nie blokujemy ruchu,
My jesteśmy ruchem.

Dla przypomnienia zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Naszego przejazdu 🙂

Regulamin Częstochowskiej Masy Krytycznej
1. Regulamin zawiera zasady i warunki przejazdu uczestników Masy Krytycznej.
2. W Częstochowskiej Masy Krytycznej biorą udział uczestnicy jadący pojazdami napędzanymi siłą ludzkich mięśni.
3. Uczestnicy muszą posiadać sprawne pojazdy wyposażone zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
4. Organizator zapewnia obecność służy porządkowej i zabezpieczenia medycznego. Służby te wyróżniają się kamizelkami z napisem „Masa Krytyczna Organizator”, bądź strojem właściwym dla danej formacji.
5. Osoby biorące udział w zgromadzeniu i przejeździe robią to na własną odpowiedzialność i obowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
6. Uczestnikom zgromadzenia i przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
7. Zabrania się udziału w zgromadzeniu i przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
8. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu i zgromadzenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
9. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
10. Uczestnicy zgromadzenia i przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatora, Policji, służb porządkowych i ratowniczych.
11. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujących się do poleceń podmiotów wymienionych w punkcie 10. mogą zostać usunięte ze zgromadzenia i przejazdu lub przekazane Policji.
12. Organizator nie musi podawać przyczyn odmowy wstępu lub usunięcia ze zgromadzenia lub przejazdu danej osoby.
13. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel Organizatora.
14. Osoby uczestniczące w zgromadzeniu i przejeździe zapoznane zostaną z regulaminem przed rozpoczęciem przejazdu oraz poprzez stronę internetową Częstochowskiej Masy Krytycznej (http://masa.czest.pl/).
15. Przejazd Częstochowskiej Masy Krytycznej odbywa się przez cały rok zawsze w ostatni piątek miesiąca, zawsze o godzinie 18.00 

Szczegóły

Data:
29 września
Godzina:
18:00
Witryna internetowa:
https://www.facebook.com/events/343892108064534

Miejsce wydarzenia

Plac Biegańskiego – Częstochowa
Plac Biegańskiego - Częstochowa + Google Map