PIĄTEK - 4 GrudniaSOBOTA - 5 GrudniaNIEDZIELA - 6 Grudnia
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Climb by Night

14 listopada - godz. 19:00

Po raz pierwszy na ścianie „Scout” nowa formuła zawodów, które odbędą się już 14 listopada 2020 roku.
Zawody rozpoczną się o godzinie 19 i będą trwać do godziny 21.30.
Tym razem będziemy wspinać się jedynie w blasku „czołówek”
Dla uczestników zawodów zostanie przygotowane 20 nowych dróg !
– za przejście drogi w pierwszej próbie (bez odpadnięcia) zawodnik otrzyma 100 pkt
– za przejście w drugiej lub kolejnej próbie (bez odpadnięcia) zawodnik otrzyma 50 pkt
– wspinamy się w duchu „fair play”
Zawody odbędą się w dwóch kategoriach:
– Kobiet
– Mężczyzn
Młodzież od 14 roku życia (za pisemną zgodą prawnych opiekunów).
Dla zwycięzców przewidziane są następujące nagrody:
1 miejsce: Bon o wartości 100 pln do wykorzystania w sklepie „taternicki.pl” + karnet „open climb” na okres 2 miesięcy.
2 miejsce: Bon o wartości 50 pln do wykorzystania w sklepie „ taternicki.pl ” + karnet „open climb” na okres miesiąca.
3 miejsce: Karnet na ścianę wspinaczkową (4 wejścia).
Sponsor zawodów : @taternicki.pl
Na zawody obowiązują zapisy:
Do 12 listopada – 35 pln (zapisy i opłaty przyjmuje Iga Marszałek tel. 505 588 128)
Zapisy w dniu zawodów – 45 pln
Każdy z uczestników powinien posiadać własną „czołówkę”.
Uczestnictwo w zawodach oznacza akceptację regulaminu zawodów „Climb by night”.
Regulamin zawodów „Climb by Night”
Informacje dotyczące uczestnictwa w zawodach:
1. Wspinacze i asekuranci biorący udział w imprezie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i
poświadczenia jego znajomości czytelnym podpisem. W imieniu osób niepełnoletnich podpis składają
rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Wspinacze nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i powinny poddać
się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia (organizatorzy zalecają ich
wcześniejsze wykonanie).
3. Za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki oraz konsekwencje prawne i/lub
zdrowotne odpowiedzialność ponoszą wspinacze lub ich prawni opiekunowie.
4. Wspinacze powinni dobrać osoby asekurujące spośród siebie. Dopuszcza się sytuację w której
asekurant nie wspina się, ograniczając się wyłącznie do asekuracji partnera, w takiej sytuacji zwolniony
jest z wnoszenia opłaty wpisowej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kompetencje osób asekurujących oraz następstwa
ewentualnych nieszczęśliwych wypadków.
6. Bilety na zawody będą do odebrania w recepcji klubu, bezpośrednio przed zawodami. W tym dniu nie
obowiązują karnety, vouchery itp.
Formuła zawodów:
1. Zawody odbywają się w dwóch kategoriach:
– kobiety
– mężczyźni
Od 14 roku życia za pisemną zgodą rodziców.
2. Wspinanie odbywać się będzie tylko na wędkę.
3. Za przejście drogi bez odpadnięcia lub obciążenia liny, zawodnik otrzyma 100 pkt.
4. Za przejście w drugiej, trzeciej lub kolejnej próbie, zawodnik otrzyma 50 pkt.
5. Do drogi można przystawić się tylko raz do odpadnięcia lub obciążenia liny. Następnie należy zmienić
drogę.
6. Do każdej liny (wędki) przypisane są konkretne drogi określone na karcie startowej.
Wspinanie z innych lin niż przypisane do danych dróg wiąże się ze złamaniem regulaminu i
dyskwalifikacją zawodnika.
7. Każdy z uczestników będzie miał do pokonania 20 dróg wymienionych na karcie startowej.
8. Niedozwolone jest wspinanie się na kilku drogach pod rząd znajdujących się na tej samej „wędce”
(linie).
9. Wszyscy uczestnicy, zarówno wspinacze jak i asekuranci zobowiązani są do posiadania czołówek.
Postanowienia końcowe:
1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
2. Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu wspinaczy i asekurantów nie przestrzegających
niniejszego regulaminu.
3. Dyskwalifikacja oznacza natychmiastowe zakończenie udziału w zawodach bez zliczenia zdobytych
punktów.
4. W stosunku do widzów, których zachowanie ma negatywny wpływ na sportową atmosferę lub poziom
bezpieczeństwa imprezy, organizator zastrzega sobie prawo ich dyscyplinowania a ostatecznie także
wyproszeniem z imprezy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
6. Organizator imprezy nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Organizator zaleca wspinaczom posiadanie stosownych ubezpieczeń.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa i niniejszego regulaminu.
9. Wspinacze wnoszą opłatę wpisowego w wysokości 35 pln do 12 listopada. Koszt uczestnictwa po tym
terminie wynosi 45 pln.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w razie ogłoszenia dodatkowych obostrzeń.
Uczestnicy otrzymują możliwość ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów wpisowego uczestnictwa
w zawodach.

Szczegóły

Data:
14 listopada
Czas:
19:00
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/389102602212115

Miejsce

SCOUT SPORT
Drogowców 12, 42-200 Częstochowa
Częstochowa, śląskie 42-200 Polska
+ Google Map
Strona internetowa:
http://www.scout-fitness.pl/