Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Dokumentacja medyczna w świetle RODO po zmianach w 2019 r.

18 września - godz. 09:30 do 16:30

SZKOLENIE RODO

Celem szkolenia jest merytoryczne oraz praktyczne zapoznanie uczestnika z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wynikającymi z RODO w specyfice funkcjonowania podmiotów leczniczych. Naszym głównym celem jest przede wszystkim wskazanie i omówienie najważniejszych rozwiązań, które każdy podmiot leczniczy musi posiadać w swojej strukturze organizacyjnej, aby być dobrze przygotowanym na ewentualną kontrolę i postępowanie przed Prezesem UODO. Na dokumentację RODO w placówkach medycznych podczas szkolenia spojrzymy z kilku perspektyw: ADO, IOD, pracownika, pacjenta, kontrahenta oraz UODO. Podkreślimy zmiany, jakie zaszły w tym zakresie po 4 maja 2019 r.

DLA KOGO?

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy osoby zarządzające podmiotami leczniczymi, administratorów danych osobowych, inspektorów ochrony danych, właścicieli gabinetów lekarskich, pełnomocników ds. praw pacjenta, personel medyczny, pracowników kadr, działów dokumentacji medycznej, marketingu oraz osoby zainteresowane ochroną danych osobowych w placówkach medycznych (szpitale, kliniki, przychodnie, gabinety).

CZY JESTEŚ GOTOWY NA KONTROLĘ STOSOWANIA RODO PO ZMIANACH W 2019 r. ?

1. Czy dostosowałeś Regulamin Organizacyjny Podmiotu do RODO?
2. Czy wdrożyłeś techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa przed dostępem osób nieuprawionych?
3. Czy polityka bezpieczeństwa zawiera klauzule wzmacniające Twoje bezpieczeństwo?
4. Czy korzystając z usług innego podmiotu – podwykonawcy – zawarłeś z nim umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie wymagającym aktualnymi przepisami?
5. Czy Twoi pracownicy, mający kontakt z danymi osobowymi mają wydane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych we właściwym zakresie?
6. Czy możesz okazać dowody na zapoznanie się pacjenta podmiotu z klauzulą informacyjną?
7. Czy dysponujesz możliwościami technicznymi i środkami, które pozwalają na usunięcie lub zwrot w znaczeniu prawnym wszelkich danych osobowych oraz usunięcie ich wszelkich istniejących kopii? Jakie są to środki?
8. Czy umożliwisz administratorowi i audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzania audytów, w tym inspekcji co 6 miesięcy?
9. Czy została przyjęta procedura zgłoszeń o naruszeniach ochrony danych osobowych, do których u Ciebie dojdzie?
10. Czy wykonano analizę ryzyka i wdrożono środki zabezpieczające?

PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM:
I. Podstawowe pojęcia – aktualizacja wiedzy po ostatnich zmianach RODO
1. Rozporządzenie RODO a polska ustawa o ochronie danych osobowych – kiedy co stosujemy; wyjaśnienie podstawowych pojęć
2. „Dane osobowe” i „przetwarzanie” – omówienie na przypadkach z praktyki podmiotów leczniczych
3. Kto i kiedy ma obowiązek stosowania RODO
4. Zmiany sektorowe – zmiany w branży medycznej – co się zmieniło

II. Dokumentacja medyczna , EDM– wg aktualnych przepisów
1. Aktualnie wymagane rodzaje i zakresy dokumentów
2. Omówienie błędów i braków na przykładzie historii zdrowia i choroby; odniesienia do dokumentacji przychodni i gabinetów prywatnych
3. Dokumentacja elektroniczna – od kiedy i w jakim zakresie
4. Dofinansowanie do dokumentacji elektronicznej

III. Dokumentacja i dokumentacja medyczna w świetle RODO
1. Zasady zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych
2. Omówienie zasad RODO w praktyce – m.in. minimalizm, retencja danych, integralność, rozliczalność (m.in. legalność przetwarzania, minimalizm, poprawność merytoryczna, retencja danych)
3. Obowiązek informacyjny w praktyce – przy wyznaczeniu IODO, przy przekazaniu danych w stosunku do pacjentów, pracowników, osób na kontraktach
4. Kto i kiedy powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
5. Zgoda i pacjent? Skutki w praktyce

IV. Obowiązki podmiotu leczniczego w świetle RODO; obowiązki Administratora i Inspektora
1. Kto jest kim – administrator, procesor, inspektor – wyjaśnienie pojęć; przykłady w przychodni a w gabinecie prywatnym
2. Obowiązki Administratora danych
3. Kiedy dochodzi do obowiązku zawarcia umów powierzenia danych osobowych
4. Omówienie dobrych zapisów i typowych błędów w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych
5. Możliwość współadministrowania danymi
6. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) – czy powołanie jest obowiązkowe
7. Obowiązki IODO i sposób działania

V. Udostępnianie dokumentacji medycznej wg ostatnich zmian
1. Udostępnianie dokumentacji medycznej – forma wniosku, czas odpowiedzi
2. Odpis a kopia
3. Możliwość robienia zdjęć
4. Przesyłanie skanów a RODO
5. Stawki za udostępnienie dokumentacji
6. Dlaczego rejestr udostępnionej dokumentacji ma znaczenie dla podmiotu?

VI. Naruszenie ochrony danych osobowych w aspekcie dokumentacji medycznej
1. Identyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych.
2. Procedura w przypadku naruszenia
3. Obowiązek zgłaszania incydentów z danymi, wynikający z RODO (zasada 72 godzin).
4. Obowiązek powiadamiania osób, których dane osobowe podlegają naruszeniu.
5. Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych.

VII. Roszczenia pacjentów w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej
1. Zakres roszczeń pacjenta i ich skutki prawne – na przypadkach
2. Prawo do bycia zapomnianym
3. Postepowanie podmiotu przy sprzeciwie lub żądaniach osób, których dane dotyczą
4. Jak bronić się przed roszczeniami pacjentów

VIII. Odpowiedzialność za naruszenie zasad udostępnienia dokumentacji medycznej po zmianach RODO – zasady postępowania, zakres kar i podmiotów, na które mogą być nałożone

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Data: 18 września 2019 r.
Godzina: 9:30-16:30
Miejsce: Centrum Medyczne i Biurowe, ul. 1 Maja 27, 42-217 Częstochowa
Każdy Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, aktualne wzory klauzul informacyjnych RODO oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Koszt: 499 zł
Kontakt: po zgłoszeniu na adres email: rodorbc@gmail.com, otrzymacie Państwo formularz zgłoszeniowy do uzupełnienia.
Strona: www.rodorbc.pl
Regulamin organizacji szkoleń dostępny na stronie organizatora

Ilość miejsc ograniczona, widzimy się w komfortowym centrum biznesowym.

Do zobaczenia!

Szczegóły

Data:
18 września
Czas:
09:30 do 16:30
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/367765767182377/

Miejsce

Galeria Pod Arkadami
1 maja 27, 42-200 Częstochowa + Google Map
Strona internetowa:
www.facebook.com/1maja27/