PIĄTEK - 18 CzerwcaSOBOTA - 19 CzerwcaNIEDZIELA - 20 Czerwca
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Grand Tour 2021etap I

05 czerwca - godz. 08:00

REGULAMIN ZAWODÓW – GRAND TOUR 2021 V EDYCJA
V GRAND TOUR 2021
1. To cykl koleżeńskich zawodów jeździeckich w dyscyplinie skoków
Przez przeszkody opartych na regulaminie ustalonym przez
ORGANIZATORÓW.
 Grand Tour składa się z trzech etapów.
 Każdy etap będzie klasyfikowany i nagradzany (jako osobne zawody).
 W ostatnim etapie nastąpi podsumowanie wyników ze wszystkich cykli.
Zawodnicy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w systemie rankingu Grand Tour
2021 wyłoni zwycięzców.
Punktacja każdego z etapów to : 1 miejsce 30 punktów, 2 miejsce 25 punktów,
3 miejsce 20 punktów, 4 miejsce 15 punktów, 5 miejsce 10 punktów, 6 miejsce
8 punktów, 7 miejsce 7 punktów, 8 miejsce 6 punktów, 9 miejsce 5 punktów,
10 miejsce 4 punkty, pozostałe miejsca to 2 punkty dla uczestników, którzy ukończyli
przejazd w normie czasowej.
Do rankingu zapisany jest zawodnik bez znaczenia na jakim koniu bierze
udział. Zawody organizowane są dla osób, które nie posiadają oraz posiadają licencje
OZJ i PZJ.
Etap pierwszy: 05.06.2021 Stajnia Pasat Wielki Bór
Konkursy:
Nr 1. do 60 cm konkurencja dla zawodników do lat 12
Nr 2. do 60 cm konkurs zwykły
Nr 3. do 80 cm konkurs zwykły
Nr 4. do 90 cm dokładności z rozgrywką LL
Nr 5. do 100 cm dokładności z rozgrywką L
Etap drugi: 19.06.2021 Stajnia Biały Borek
Konkursy: j.w
Etap trzeci + FINAŁ: 04.09.2021 Klub Jeździecki Rancho Zrębice
Konkursy: j.w
2. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności w razie wypadków
i zachorowań zawodników i luzaków, koni, jak również w wypadku kradzieży,
zniszczeń, pożarów jak i innych zdarzeń losowych podczas Grand Tour 2021.
Zawodnicy i właściciele koni odpowiadają osobiście za zniszczenia spowodowane
przez nich samych, ich pracowników, koni oraz nie będą rościć
praw do odszkodowania za zaistniałe wypadki, zdarzenia i szkody. Zgłaszając
potwierdzenie udziału w zawodach, uczestnicy akceptują warunki regulaminu
zawodów Grand Tour 2021.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów,
konkursów, zmiany terminu lub odwołania zawodów z przyczyn pogodowych lub
w wypadku braku minimalnej ilości zgłoszeń.
4. Na miejscu zawodów uczestnicy oraz goście mają możliwość zakupienia
ciepłego posiłku oraz napojów.
INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW
Koleżeńskie Zawody Jeździeckie Grand Tour 2021 – V EDYCJA w skokach
przez przeszkody:
1. Organizator:
 Klub Jeździecki Rancho Zrębice, 42-256 Zrębice Pierwsze ul. Leśna 39,
 Stajnia Biały Borek, 42-256 Biskupice ul. Zrębska 93,
 Stajnia Pasat Wielki Bór, 42-200 Częstochowa ul. Łomżyńska 134
2. Miejsce i termin zawodów:
 I Etap: 09.06.2021 Stajnia Pasat Wielki Bór, 42-200 Częstochowa
ul. Łomżyńska 134
 II Etap: 19.06.2021 Stajnia Biały Borek, 42-256 Biskupice
ul. Zrębska 93,
 III Etap + FINAŁ: 04.09.2021 Klub Jeździecki Rancho Zrębice,
42-256 Zrębice Pierwsze ul. Leśna 39,
3. Rozpoczęcie zawodów:
-godzina 8:00 – sprawdzenie dokumentów,
-godzina 9:00 rozpoczęcie konkursów.
Dokładne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów, rodzaj
konkurencji zostaną ogłoszone na stronie wydarzenia na dwa dni przed
zawodami.
4. Warunki techniczne:
-parkur – podłoże piaszczyste – 60mx30m,
5. Zgłoszenia
Zgłoszenia można wysyłać przez stronę www.equita.pl lub mailem stajniapasat@interia.pl (w temacie: GRAND TOUR 2021)
Zgłoszenie musi zawierać:
1) imię i nazwisko uczestnika
2) ewentualną przynależność klubową
3) pełna data urodzenia uczestnika
4) informacja o aktualnych szczepieniach
5) nr konkursu / konkursów (maksymalnie 4 przejazdy na konia, 2 przejazdy w jednym konkursie)
6) imię konia
7) data urodzenia konia
Dane osobowe będą wykorzystane tylko do zawodów Grand Tour 2021.
SĘDZIOWIE
Sędzia główny : Olga Kasprzyk
Sędzia parkuru :
Sekretarz zawodów : Zuzanna Grabowska
SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Dokumenty jeźdźców i koni zgodne z aktualnym regulaminem
Organizatora.
a) Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie z adnotacją o braku
przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych, a dodatkowo niepełnoletni
uczestnicy obowiązkowo zgodę rodziców lub opiekunów prawnych – zał.1;
b) Każdy uczestnik zobowiązany jest startować w schludnym stroju jeździeckim,
kasku, a dzieci do lat 12 również w ochronnej kamizelce jeździeckiej;
c) Uczestnicy są zobowiązani posiadać ubezpieczenie NNW zawodnika;
d) Konie startujące muszą posiadać dokumenty identyfikacyjne oraz aktualne
szczepienie przeciw grypie;
e) Całkowity zakaz wstępu na parkur osobom postronnym, na parkurze może
znajdować się tylko obsługa parkuru.
2. Dokumenty należy dostarczyć do sekretarza zawodów najpóźniej na 1
godzinę przed rozpoczęciem konkursów
3. Opłaty – WPISOWE – 50 zł / od jeźdźca / – jest potwierdzeniem udziału w
zawodach, które należy wpłacić najpóźniej w dniu zawodów przed rozpoczęciem
konkurencji
– STARTOWE – 40 zł za przejazd.
– NAGRODY- Nagrody rzeczowe przewidziane są za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
Floot’s dla najlepszych uczestników konkursu nr. 1 do 60 cm dla dzieci
do lat 12
W finale puchary i dodatkowe nagrody.
UWAGI KOŃCOWE.
Wszelkie protesty przyjmowane są po zakończeniu konkursu pisemnie
do Sędziego zawodów po uiszczeniu opłaty 200 złotych.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan
konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki,
metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu. Konie i jeźdźcy muszą
być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy
to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych
zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży
klaczy oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej. Zawody nie mogą zagrażać
dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan
techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich
bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów. Należy dołożyć
wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów a
także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to
właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach,
spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. Usilnie zachęcamy wszystkie osoby
działające w jeździectwie do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności
dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem,
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

Szczegóły

Data:
05 czerwca
Czas:
08:00
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/474173223619508/

Miejsce

Stajnia “Pasat Wielki-Bór”
Łomżyńska 134
Częstochowa, śląskie 42-280 Polska
+ Google Map
Telefon:
732 610 413
Strona internetowa:
http://stajniapasat.com