PIĄTEK - 22 PaździernikaSOBOTA - 23 PaździernikaNIEDZIELA - 24 Października
Festiwal Smaku - MENU
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

III Eliminacje do Mistrzostw Polski Amatorów 8 bil

26 września - godz. 13:00 do 19:00

MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW – BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2021
Zapisy online lub tel 797414621
REGULAMIN
1. Organizator:
Polski Związek Bilardowy
2. Uczestnicy
W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy posiadający polskie obywatelstwo lub kartę stałego pobytu, którzy
nie są wymienieni na liście „TOP 2021”, zgłoszą się do wyznaczonych klubów PZBil i dokonają opłaty
startowej. W fazie eliminacyjnej zawodnicy nie muszą posiadać licencji PZBil. Wymóg ten zostaje
wprowadzony wobec uczestników finału. Lista zawodników profesjonalnych znajduje się w załączeniu.
3. Miejsca
Wybrane licencjonowane kluby PZBil. Turniej Finałowy odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2021 roku.
Związek zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby organizatorów regionalnych oraz zmiany terminu
turnieju finałowego.
4. Warunki sportowe
Turniej odbywał się będzie w dwóch etapach.
Pierwszym etapem będą eliminacje regionalne, które zostaną przeprowadzone w klubach, cztery razy w
roku. W tych turniejach zawodnicy będą zdobywali punkty rankingowe. Ranking dla każdego klubu
prowadzony jest oddzielnie.
W zależności od zajętego miejsca w każdym turnieju eliminacyjnym zawodnik zdobywa następującą ilość
punktów do rankingu:
– 1 miejsce – 20 pkt.
– 2 miejsce – 18 pkt.
– 3 miejsce – 16 pkt.
– 5 miejsce – 14 pkt.
– 7 miejsce – 13 pkt.
– 9 miejsce – 12 pkt.
– 13 miejsce – 11 pkt.
– 17 miejsce – 10 pkt.
– 25 miejsce – 8 pkt.
– 33 miejsce – 6 pkt.
– 49 miejsce – 4 pkt.
– pozostałe miejsca – 2 pkt.
Zawody rozgrywane są w odmianę 8-bil, zgodnie z przepisami PZBil. W turniejach eliminacyjnych gry będą
prowadzone minimalnie do 4 wygranych partii, systemem podwójnej przegranej.
Tabele gier zapewnia PZBil. Mecze w pierwszym etapie mogą być rozgrywane na stołach 7-9 stopowych. Do
finału dopuszcza się jedynie stoły 8 i 9 stopowe.
Z każdego klubu, po zakończeniu fazy eliminacyjnej 3, 5 lub 8 graczy (w zależności od rodzaju podpisanej
umowy) awansuje do finału narodowego. UWAGA! W finale narodowym mogą wziąć udział tylko osoby,
które wzięły udział w minimum 3 turniejach regionalnych.
Ustala się następujące zasady przydziału miejsc do finału:
– podpisanie umowy na organizację turnieju z ilością:
40 zawodników- 3 osoby,
60 zawodników – 5 osób,
80 zawodników – 8 zawodników.
Klub może wnioskować o przyznanie miejsc dodatkowych na turniej finałowy. Ilość miejsc jednak jest
uwarunkowana rodzajem podpisanej umowy. Klub, w zależności od liczby zawodników zawartej w
umowie, może otrzymać maksymalnie:
– 40 zawodników – maksymalnie 1 dodatkowe miejsce
– 60 zawodników – maksymalnie 2 dodatkowe miejsca
– 80 zawodników – maksymalnie 3 dodatkowe miejsca
W szczególnych przypadkach Dyrektor BSAC – MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW W POOL BILARD może
zwiększyć ilość dodatkowych miejsc (np. dla klubów, które wykazały się szczególnie wysoką frekwencją).
W turnieju finałowym BSAC zagra od 128 do 256 zawodników:
– zakwalifikowani z eliminacji
– z „miejsc dodatkowych”
– którzy otrzymali tzw. Dziką Kartę (maksymalnie 10 zawodników)
– zawodnicy z „listy oczekujących” w przypadku niepojawienia się na Turnieju Finałowym zawodników
zakwalifikowanych z eliminacji. Szczegółowe informacje na temat tworzenia „listy oczekujących” oraz
zasad przyznawania miejsc w Turnieju Finałowym będą zawarte w Regulaminie Turnieju Finałowego BSAC
2021.
Turniej finałowy zostanie rozegrany w następujący sposób
I faza:
Pojedynki w fazie grupowej (od 4 do 8 zawodników w grupie). Mecze „każdy z każdym” do 3 wygranych
partii, rozbicie naprzemienne. Do drugiej fazy awans uzyskuje 2-3 najlepszych zawodników z każdej grupy.
II faza:
Od tego momentu zawody rozgrywane będą systemem pucharowym. W pierwszej rundzie do 4 wygranych
partii, od drugiej rundy do 5 wygranych partii.
Medaliści turnieju finałowego automatycznie znajdą się na „Liście TOP” na dwa kolejne sezony
rozgrywkowe. Tym samym nie będą oni mogli wziąć udziału w kolejnych dwóch edycjach Bilard Sport
Amator Challenge.
5. Ubiór do gry
W fazie eliminacyjnej (regionalnej) zawodnicy mogą występować w strojach dowolnych, chyba że klub
organizujący turniej zadecyduje inaczej. W turnieju finałowym będzie obowiązywało uczestnictwo w
wizytowej koszuli z muszką oraz kamizelce. Dopuszcza się możliwość gry w koszulkach polo. Obowiązują
długie, wizytowe spodnie garniturowego kroju z kantem lub bez (typu business formal lub smart casual) oraz
ciemne, eleganckie, wizytowe buty (typu business formal lub smart casual). Nie dopuszcza się gry w obuwiu
sportowym. Ostateczna decyzja o dopuszczenia zawodnika do gry leży w gestii Sędziego Głównego.
6. Opłaty startowe
Klub organizujący turnieje eliminacyjne może pobierać opłatę startową od uczestnika w wysokości
maksymalnej 25 zł. Opłata startowa w turnieju finałowym wynosi 50 zł (z opłaty tej zwolnieni są zwycięzcy
rankingów końcowych w danym klubie). Opłata za „Dziką Kartę” w finale wynosi 250 zł.
7. Terminy
Zawody muszą się odbyć wg terminarza określonego przez PZBil:
I turniej – do 27 czerwca 2021
II turniej – do 1 sierpnia 2021
III turniej – do 26 września 2021
IV turniej – do 31 października 2021
W szczególnych przypadkach Dyrektor BSAC – MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW W POOL BILARD może
wydać zgodę na zmianę daty zawodów.
8. Zobowiązania klubów
Klub przystępujący do cyklu musi:
– zagwarantować miejsce i sprzęt do gry,
– dokonać opłaty licencyjnej zgodnie z umową (40, 60, 90 zawodników),
– poprowadzić zawody od strony sędziowskiej,
– przesłać do PZBil wyników drogą elektroniczną – email: info@bilard-sport.pl, w ciągu 5 dni od daty
zakończenia turnieju protokół,
– klub każdorazowo wraz z przesłaniem wyników rozegranej eliminacji jest zobowiązany do podania terminu
kolejnego turnieju eliminacyjnego. Termin pierwszego turnieju eliminacyjnego klub przesyła wraz z umową o
„Organizację turniejów Bilard Sport Amator Challenge 2021”.
– na rachunek Związku dokonać opłat licencyjnych zgodnie z umową.
9. Zobowiązania PZBil
– przygotować założenia prawne i organizacyjne turniejów,
– podpisać umowy z klubami,
– powołać Dyrektora Turnieju,
– zorganizować turniej finałowy,
– zapewnić zadeklarowaną pulę nagród,
– przygotować plakat,
– opracować i przekazać klubom tabele gier, zasady punktacji rankingowej,
– ogłosić listę zawodników profesjonalnych, którzy nie mogą wziąć udziału w turnieju,
– opublikować na stronie Związku wyniki turniejów regionalnych.
10. Nagrody
W turnieju finałowym pula nagród wyniesie 15.000 zł brutto i zostanie rozdzielona w następujący sposób:
1 miejsce – 5.000 zł + puchar + awans do finałów Mistrzostw Polski w Pool Bilard 2021 w 8-bil + medal
2 miejsce – 2.400 zł + puchar + medal
3 miejsce – 1.000 zł + puchar + medal
5-8 miejsce – 500 zł
9-16 miejsce – 250 zł
17-32 miejsca – 100 zł
Dodatkowo PZBil, dla jednego z klubów, które zgodnie z regulaminem przeprowadzą zawody eliminacyjne
wylosuje nagrodę specjalną w wysokości 1000 zł (brutto). Losowanie odbędzie się podczas turnieju
finałowego.
11. W przypadku, gdy Klub nie wywiązuje się z któregoś zobowiązania określonego w pkt. 8 niniejszego
regulaminu PZBil może zerwać umowę anulując dotychczasowe wyniki wszystkim zawodnikom startującym
w danym klubie w turniejach eliminacyjnych oraz należy mu się odszkodowanie w wysokości 1.500 zł
12. W przypadku, gdyby PZBil nie dopełnił przyjętych zobowiązań klub może otrzymać odszkodowanie w
wysokości 500 zł
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy i zarządzenia PZBil.
14. Dyrektorem Turnieju jest p. Karol Skowerski
15. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje PZBil.
Kielce dn. 21 maja 2021 roku

Szczegóły

Data:
26 września
Godzina:
13:00 do 19:00
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/288451166144362

Miejsce wydarzenia

Porter Bilard Club Częstochowa
Dekabrystów 41
Częstochowa, śląskie 42-200 Polska
+ Google Map
Strona internetowa:
http://porter-club.pl/