PIĄTEK - 2 CzerwcaSOBOTA - 3 CzerwcaNIEDZIELA - 4 CzerwcaDZISIAJNADCHODZĄCE WYDARZENIASpaceFestival 2023 Częstochowa PROGRAM
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Motocyklowy Dzień Dziecka w Częstochowie

01 czerwca - godz. 16:30

Zapraszamy na MOTOCYKLOWY DZIEŃ DZIECKA

Program Imprezy:
1. Zbiórka motocyklistów parking Park Aniołów(Przy dawnym TESCO Drogowców 43). 16 30
2. Przejazd motocyklistów ulicami miasta pod Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Jana De la Salle Wyszyńskiego. ( Jana Pawła II, Warszawska, Plac Daszyńskiego, Aleje NMP, Popiełuszki, 3maja, Wieluńska, Rynek Wieluński, Klasztorna, Kubiny, Ewy. 16 45
3. Mecz piłki nożnej wychowankowie vs motocykliści. Około 17 20
4. Prezentacja motocykli.
W trakcie trwania imprezy
Prelekcja w zakresie zachowania i bezpieczeństwa ruchu drogowym,
Grill dla uczestników imprezy.
Możliwość wrzucenia do puszki dowolnej kwoty na zakup dla wychowanków ośrodka piłek i sprzętu sportowego
5. Zakończenie imprezy.

REGULAMIN IMPREZY

1. Zbiórkę rozpoczynamy na Parkingu pod Park Aniołów o godzinie 16.30, po czym o 16.45 wyruszymy wspólnie w kierunku ośrodka wychowawczego. Regulamin Imprezy 01.06.2023
2. Organizatorem Imprezy jest Stowarzyszenie STREET RIDERS grupa motocyklowa, dalej zwane jako „organizator”.
3. Impreza rozpoczyna się w Częstochowie na parkingu przy ul Drogowców 43 w imprezie może uczestniczyć każda osoba posiadająca motocykl lub będąca pasażerem. Osoby nieletnie będące uczestnikami imprezy mogą przebywać na terenie wyłącznie pod opieką rodziców lub ich prawnych opiekunów.
4. Każdy kierowca uczestniczący w paradzie powinien posiadać uprawnienia niezbędne do kierowania swoim pojazdem. Pojazd powinien być sprawny, posiadać ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC.
5. Uczestnik parady ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego i stosować się do poleceń wydawanych przez osoby wyznaczone przez organizatora.
6. Kolumnę parady prowadzi oznaczony motocykl pilotujący, którego nie wolno wyprzedzać.
7. Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
8. W trakcie imprezy każdy uczestnik zobowiązany jest to pozostawienia motocykla w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
9. Za zachowanie uczestników na i poza terenem imprezy organizator nie ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu.
10. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy środków odurzających, materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
11. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.
12. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu imprezy oraz zgadza się na filmowanie i fotografowanie oraz wykorzystanie powstałych w ten sposób materiałów dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych.
13.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w terminie 24 godzin przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia.
14. Uczestnictwo w paradzie i przebywanie na terenie imprezy jest równoznaczne z zapoznaniem się z zapisami regulaminu oraz polityki RODO i przyjęciem ich do stosowania.
15. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania powyższego regulaminu oraz przepisów obowiązujących na terenie RP.
16. Wszelkie występki uczestników i nie stosowanie się do Regulaminu spowodują wykluczenie z imprezy.

Obecność oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu przez uczestników wydarzenia.

Szczegóły

Data:
01 czerwca
Godzina:
16:30
Witryna internetowa:
https://www.facebook.com/events/235940632373265

Miejsce wydarzenia

Aniołów Park, ul. Drogowców 43, Częstochowa
ul. Drogowców 43, Częstochowa + Google Map