PIĄTEK - 5 CzerwcaSOBOTA - 6 CzerwcaNIEDZIELA - 7 Czerwca
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Narodowe Tańczenie online / National Dancing online

29 kwietnia - godz. 10:00 do 04 maja - godz. 10:00

Zbliżający się Międzynarodowy Dzień Tańca jest dla Polskiego Teatru Tańca okazją do roztańczenia przestrzeni Internetu.

W tym wyjątkowym dniu planowaliśmy akcję społeczną w scenerii miasta – Narodowe Tańczenie – pod patronatem prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

Taneczny korowód w rytmie poloneza przemieszczający się ul. Taczaka w Poznaniu porywać miał jak największą liczbę osób do delektowania się urodą najstarszego polskiego tańca narodowego.

Niestety z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie nie ma szansy zjednoczyć nas fizycznie w jednym miejscu i czasie.
Możemy natomiast spotkać się online i w wirtualnej rzeczywistości razem zatańczyć.

Oto nasza propozycja – w najbliższą środę 29 o godz. 10.00 kwietnia na naszym profilu FB opublikujemy materiał filmowy z udziałem zaproszonych Gości, który zapoczątkuje wspólne wykonanie poloneza “w sieci”.

A będzie ono możliwe, ponieważ wszystkich chętnych – a mamy nadzieję, że będzie ich bardzo wielu – zachęcamy do współtworzenia zbiorowego tańca poprzez zamieszczenie w komentarzu pod filmem zdjęcia lub krótkiego nagrania pokazującego własne wykonanie dostojnego tańca polskiego, wywodzącego się z ceremoniału polskich dworów magnackich i szlacheckich, wciąż z przyjemnością tańczonego podczas studniówek czy wesel.

Co ważne – mile widziane są zarówno tradycyjne wersje, odtwarzające kanoniczne kroki, figury i majestatyczny charakter poloneza (podpowiemy jeszcze, jak w zgodzie z tradycją go tańczyć, sporo na ten temat znajdą Państwo na YT i FB w rozmównicy „Narodowość tańca”) , jak i freestyle’owe interpretacje z dużą dozą improwizacji i spontaniczności.

Z mnogości nadesłanych materiałów powstanie gromadny taniec zespołowy online, posuwający się barwnym, ruchliwym wężem w ślad za podążającymi w pierwszych parach Gośćmi.

Filmy i zdjęcia przesyłać można do poniedziałku 4 maja, do godz. 10.00.

Liczymy na Państwa gorący odzew!

Wydarzenie odbywa się w ramach akcji #tańczMY, której patronem jest Instytut Muzyki i Tańca.

#tanczMY Instytut Muzyki i Tańca Kultura u Podstaw

***ENGLISH version***
National Dancing online on International Dance Day

The upcoming International Dance Day is an opportunity for the Polish Dance Theatre to dance the Internet space.

On this special day we planned to organize a social action in the scenery of the city, i.e. National Dancing, under the patronage of the Mayor of Poznan, Jacek Jaskowiak.

A dance procession to the rhythm of a polonaise moving along Taczaka street in Poznan was supposed to grip as many people as possible to enjoy the beauty of the oldest Polish national dance.

Unfortunately, due to the coronavirus pandemic, the event has no chance to unite us physically in one place and time – we can, however, transfer it online and dance together in virtual reality.

Here is our proposal – this Wednesday, April 29th at 10.00 am on our FB profile, we will publish a video material with the participation of invited guests, which will start a joint performance of the polonaise “online”.

And it will be possible, because all those willing – and we hope there will be many of them – are encouraged to co-create the collective dance by posting in the commentary under the film a photo or a short recording showing their own performance of the dignified Polish dance, originating from the ceremony of Polish magnate and noble courts, still danced with pleasure during proms or weddings.

What is important is that both traditional versions, reproducing canonical steps, figures and the majestic character of the polonaise are welcome (we will also tell you how to dance it in accordance with tradition, you will find a lot about it on YT and FB in the “Nationality of Dance” chat room), as well as freestyle interpretations with a lot of improvisation and spontaneity.

From the multitude of materials sent in, a huge online group dance will be created, moving in the footsteps of the first pair of Guests.

We look forward to hearing from you!

The event takes place as part of the WEdance action, under the patronage of the Institute of Music and Dance.

We are waiting for films and photos till Monday the 4th of May, 10 am.

Szczegóły

Start:
29 kwietnia - godz. 10:00
Koniec:
04 maja - godz. 10:00
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/227777231819386/

Miejsce

ONLINE