PIĄTEK - 22 PaździernikaSOBOTA - 23 PaździernikaNIEDZIELA - 24 Października
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Regaty o Złotą Szeklę Mariny Poraj | PROGRAM

24 lipca - godz. 09:00 do 16:00

REGATY O ZŁOTĄ SZEKLĘ MARINY PORAJ
pod patronatem Wójta Gminy Poraj


ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1. ORGANIZATOR
1.1. Organizatorem regat jest Stowarzyszenie
1.2. Regaty będą rozgrywane na Zalewie Poraj w dniu 24.07.2021r.
1.3. Biuro regat – budynek szkoleniowy na terenie Mariny Poraj.
1.4. Port regat – Marina Poraj.


2. PRZEPISY
2.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
– Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021
– Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ;
– Zasadami Organizacji Imprez CzOZŻ;
– Niniejszym zawiadomieniem;
– Instrukcją żeglugi.


2.2. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.


3. KLASY REGAT
Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach:
– jachty otwartopokładowe,
– jachty kabinowe,
– Optimist UKS ( zawodnicy nie posiadający licencji, łódki bez certyfikacji )
– Optimist Sport ( zawodnicy posiadający licencję, łódki posiadające certyfikat)
Do danej klasy Optimist kwalifikuje decyzja Sędziego
– Laser open


4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
4.1. Zgłoszenia należy dokonać w biurze
formularzach dostarczonych przez organizatora.
4.2. Podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat należy wpłacić kwotę: 10PLN za osobę
(z opłat zwolnione Optymisty).
4.3. W regatach mogą uczestniczyć wyłą
posiada licencję PZŻ (zgodnie z nowymi


5. OTWARCIE I PROGRAM REGAT
5.1. Otwarcie regat o godz. 10:30.
5.2. Czas dla Sędziego Głównego w godz. 11:00
5.3. Starty do wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.
5.4. Planowane jest rozegranie 4 wyścigów.
6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI I TRASA ROZGRYWANYCH REGAT
6.1. Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat i umieszczona na tablicy ogłoszeń.
6.2. Trasa regat przedstawiona będzie w załączniku do Instrukcji Żeglugi i umieszczona na tablicy
ogłoszeń w Biurze regat.
7. PUNKTACJA
7.1 Punktacja zgodnie z Dodatkiem A Przepisów Regatowych Żeglarstwa
7.2. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu


24.07.2021r. (sobota)
Marina Poraj, ul. Wojska Polskiego 71, 42
– 2024, zawiadomieniem o regatach;
Głównego, od której nie ma odwołania.
regat w dniu 24.07.2021r. w godz. 9:00
cznie załogi, w których przynajmniej jeden
przepisami PZŻ)
– 17:00
.
-360 Poraj.
– 10:00 na
członek załogi

7.3. Dla jachtów kabinowych zastosowana zostanie Formuła Wyrównawcza PPJK
8. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji
organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
9. PRAWA DO WIZERUNKU
9.1. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:
a) bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć,
filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących
regat;
b) przetwarzania danych osobowych, zawartych w Zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia
zawodów, przez administratora danych Stowarzyszenie Marina Poraj z siedzibą w Jastrzębiu przy
ul. Wojska Polskiego 71, 42-360 Poraj, tel. 720 795 207.
Zawodnik został pouczony/a, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w
Regatach, oraz iż przysługuje mu prawo dostępu do treści jego/jej danych i ich poprawiania;
c) umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe, publikacja
Rankingu Sterników.
Zgoda dotyczy następujących danych:
– Imię i Nazwisko
– Przynależność klubowa.
10. NAGRODY
W gestii organizatora
11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
11.1. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Żadna z czynności wykonana
lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht,
wynikającą z udziału w regatach.
11.2. Zalecane jest ubezpieczenie OC jachtu i sternika.
11.3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierci
uczestników wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
Serdecznie zapraszamy
Zarząd Stowarzyszenia Marina Poraj

Szczegóły

Data:
24 lipca
Godzina:
09:00 do 16:00
Strona internetowa:
http://www.marinaporaj.org.pl/art,208,regaty-o-zlota-szekle-mariny-poraj-24072021

Miejsce wydarzenia

Marina Poraj
Wojska Polskiego 71
Poraj, śląskie 42-360 Polska
+ Google Map
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/pages/Marina-Poraj/997296247032700