PIĄTEK - 23 PaździernikaSOBOTA - 24 PaździernikaNIEDZIELA - 25 Października
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Turniej bilardowy Porter Cup 2020

14 września - godz. 18:30

Cykl turniejów bilardowych Porter Cup 2020.
https://cuescore.com/porterclub/tournaments
Organizatorem turnieju “Porter Amator CUP 2020” jest “Porter Bilard Club” Częstochowa
Dyrektorem turnieju jest Mariusz Chmielarz
2. “Porter Amator CUP ” jest turniejem otwartym z handicapem
Handicap ustala dyrektor turnieju.
3. Warunkiem uczestnictwa w każdym turnieju eliminacyjnym “Porter Amator Cup ” jest
wyrażenie chęci uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł .
Opłatę należy uiścić do czasu rozpoczęcia turnieju u osoby prowadzącej.
Nie uiszczenie opłaty wpisowej skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.
4. Zapisanie się do turnieju eliminacyjnego oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego
regulaminu.
5. Turnieje będą rozgrywane w każdy poniedziałek począwszy od 07.09.2020 r. do 28.01.2020
r. – 18 turniejów
Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia bądź odwołania turnieju eliminacyjnego.
Informacje o ewentualnych zmianach w terminarzu rozgrywek zamieszczane będą na stronie
internetowej organizatora z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.
6. Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą systemem multiball.
Zwycięzca rozbicia decyduje o odmianie.
8 ball do 3 wygranych partii
9 i 10 ball do 4 wygranych partii
systemem DKO +puchar
7. Zapisy odbywają się w dniu rozgrywania turnieju od godziny 16:00 do 18:25 pod numerem 797414621
lub
https://cuescore.com/porterclub
lub osobiście w klubie, u osoby prowadzącej.
a) Zapisanie się do turnieju “na frekwencję”, czyli bez wzięcia w nim udziału, skutkować będzie
4 punktami rankingowymi oraz opłatą wpisową w wysokości 25 zł.
8. Turniej rozpoczyna się o godz. 18:30.
9. W turniejach eliminacyjnych obowiązuje strój dowolny.
10. Uczestnicy mają obowiązek stawienia się w klubie do godziny 18:30. W przypadku
spóźnienia się zawodnika na turniej, pierwszy mecz będzie zakończony walkowerem o godzinie
19.00, drugi mecz (lewa strona) o godzinie 19.15
11. Zawodnicy wywołani do meczu winni są do niego niezwłocznie przygotować i przystąpić.
Ignorowanie wezwania do meczu skutkować będzie walkowerem.
12. Podczas meczu obowiązki sędziego należą do zawodnika aktualnie nie znajdującego się
przy stole. W sytuacjach dyskusyjnych decyzję może podjąć osoba prowadząca turniej.
13. Przed meczem, zawodnicy winni rozegrać “walkę o rozbicie” w
partii pierwszej. W kolejnych partiach obowiązuje rozbicie naprzemienne.
14. Po zakończeniu meczu zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik osobie prowadzącej.
Zignorowanie tego zalecenia skutkować będzie walkowerem.
15. Zawodnicy adekwatnie do zajętego miejsca będą otrzymywać punkty rankingowe.
16. Punktacja turniejów eliminacyjnych:
I miejsce – 20 pkt
II miejsce – 18 pkt
III miejsca – 16 pkt
V miejsca – 14 pkt
VII miejsca – 13 pkt
IX miejsca – 12 pkt
XIII miejsca – 10 pkt
XVII miejsca – 8 pkt
XXV miejsca – 6 pkt.
XXXIII miejsca – 4 pkt
17. Nagrody w turniejach eliminacyjnych:
I miejsce – voucher na “bar” o wartości 50zł,
II miejsce – voucher na “bar” o wartości 30zł. nagrody są niezależne od frekwencji,
Vouchery będą ważne 30 dni od otrzymania.
18. Turniej Masters PORTER Amator CUP 2020 zostanie rozegrany w dniach 23-24 styczeń 2021 roku w odmianę ,9 ball.
23 styczeń 2021 ( sobota)
4 grupy po 5 zawodników – mecze każdy z każdym do 5 wygranych partii.
24 styczeń 2021 (niedziela)
12 zawodników zakwalifikowanych
System pucharowy mecze do 7 i 8 wygranych partii
19. Do turnieju zakwalifikuje się 20 zawodników.
Rozegrane turnieje – minimum 14.
Zawodnicy z miejsca od 1 do 16 (ranking wyłoniony z 16 najlepszych rozegranych turniejów) .
4 zawodników (dzikie karty organizatora).
20. Pula nagród w Turnieju Masters PORTER Amator CUP 2020 uzależniona jest od frekwencji w turniejach eliminacyjnych.
Do puli masters przekazywane jest 30% wpisowego.
Przy frekwencji średnio 25osób – przewidywana pula turnieju Masters 3600 zł
21. Organizator zastrzega sobie prawo stosowania kar dyscyplinarnych wobec zawodników:
– nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu;
– nie stosujących się do zasad panujących w klubie;
– działających na szkodę klubu;
w postaci:
a) poddania meczu walkowerem;
b) dyskwalifikacji z turnieju;
c) dyskwalifikacji z całego cyklu PORTER CUP 2020
22. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych oraz wizerunku zawodników do celów statystycznych oraz
marketingowych.
23. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
zmiany jego treści w czasie trwania cyklu oraz decydowania w sprawach nim nie objętych.

Szczegóły

Data:
14 września
Czas:
18:30
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/2732647393673383/

Miejsce

Porter Bilard Club Częstochowa
Dekabrystów 41
Częstochowa, śląskie 42-200 Polska
+ Google Map
Strona internetowa:
http://porter-club.pl/